H3C S6800 數據中心以太網匯聚交換機

H3C S6800 係列交換機是 H3C 公司自主研發的數據中心級智慧以太網交換機產品。S6800 係列交換機支持包含數據中心特性在內的增強二三層軟件特性集,提供業界緊湊型交換機最靈活的 40GE、100GE 及萬兆端口的動態組合。S6800 係列定位於智慧數據中心及雲計算網絡中的高密萬兆或 40GE、100GE 匯聚交換,也可用於 Overlay 網絡或融合網絡中的 TOR 架頂接入交換機。

相關手冊

www.kanghualy.com www.dvds-author.com www.chinachengqi.com www.sgdysL.com www.welive110.com www.zhongjiezhi.cn www.6zuanqian.com www.hlgmlsc.com www.yxs130.com www.transylmaniathemovie.com